Partnerství, sponzoring

Externí subjekty se mohou (spolu)podílet na akcích Jízdy veteránů finanční, hmotnou i nehmotnou formou, např:
• Sebeprezentace na místě (stánek, bannery, reklamní materiály, zvukové spoty…)
• Sponzorská reklama sponzora na FB, webu a Instagramu události Jízdy
• Hmotné dary pro účastníky do dárkových tašek
• Dary pro vítěze v daných kategoriích (3x auto, 3x moto)
• Tombola v místě akce
• Soutěže před i během akce
• Finanční podpora akce/organizátora do max. výše 10.000 Kč
• A další…

Pro jakoukoliv spolupráci se neváhejte ozvat předsedovi, či místopředsedovi spolku.